Økonomi

Opstart og lån

Kort sagt kan man sige, at kravet fra bankens side var, at foreningens medlemmer sammenlagt havde en bruttoindtægt på 5,5 gange ejendommens nettoudgift. Når man hæfter solidarisk, er det ligegyldigt om et medlem tjener meget lidt, så længe en anden tjener så meget desto mere. En bruttoindtægt på 5,5 gange ejendommens nettoudgift er mere end en forsamling af studerende kan opfylde. Man kan derfor være nødsaget til at medtænke et økonomisk aspekt i sit valg af medlemmer. Er andelen af medlemmer med en høj indkomst ikke tilstrækkelig, kan en løsning være, at en udenforstående, fx en forælder, træder ind i foreningen som kautionist, og hæfter for lånet uden selv at bo i huset, eller i øvrigt have indflydelse på beslutninger truffet af beboerne. Man skal være opmærksom på risikoen for, at en sådan kautionist på et tidspunkt ønsker at blive fri af hæftelsen, hvorved man kan blive nødt til at sælge huset igen, såfremt banken ikke kan godkende de resterende medlemmer som låntagere. Dette er selvfølgelig også tilfældet, hvis lånegodkendelsen afhænger alt for meget af et hvilket som helst andet enkelt medlem.

Ved overtagelsen af huset havde medlemmerne i alt rejst 210.000 kr. De 165.000 kr. blev brugt til udbetalingen på huset, resten blev brugt på stempelafgift, advokatsalær, udfærdigelse af skøde m.v. Resten af købssummen måtte vi låne. Ca. 80 % blev lånt i Realkredit Danmark som et 30-årigt flexlån med rentetilpasning hvert 5. år. Resten af købssummen (ca. 15 %) blev lånt som et boliglån i BG bank. Derudover lånte vi  50.000 kr. til istandsættelse som et 30-årigt tillægslån i BG bank. Huset var i store træk i god stand, men da vi havde lagt et trægulv, sat en skillevæg op, fået to nye radiatorer og malet hele huset, var pengene hurtigt brugt!

 

Status på lån i 2020

Lånet blev flere gang lagt om i de 17 år Røde Bjarne har været et kollektiv. Senest i 2016, hvor lånet blev lagt om til ét samlet 30-årigt obligationslån hos Realkredit Danmark, med en fast rente på 2%. Kollektivet valgte et fastforrentet lån, for at sikre en stabil økonomi i mange år, til trods for svingende rentesatser.

Huset har en friværdi på 80%, hvilket betyder at vi kan belåne huset med op til 80% af dens aktuelle handelsværdi. Huset blev købt i 2003 og blev i 2016 vurderet til det dobbelte, hvilket betyder at vi har mulighed for at låne større beløb til f.eks. vedligeholdelse af huset. Vi har taget et større lån i 2016 til lægge omfangsdræn rundt om huset og renovere kælderen.

Desuden indbetaler vi hver måned 2.000 kr til en vedligeholdelseskonto, som bruges til mindre vedligeholdeldesprojekter.

 

Budget

Inden man kaster sig ud i at købe et hus sammen, kan det være nødvendigt at have et overblik over, hvilke udgifter der er forbundet med at være husejer.

Her ses det månedlige budget per beboer (gennemsnit) for Kollektivet Røde Bjarne i 2020:

Realkredit 1.539 kr
Internet 83 kr
Vand og varme 383 kr
El 215 kr
Ejendomsskat 621 kr
Vedligehold 250 kr
Avis 27 kr
Forsikring Ejendom 184 kr
Indboforsikring 141 kr
Bankafgifter 37 kr

Dette giver en bruttohusleje på ca 3.500 kr. pr. person. Nettohuslejen er naturligvis lidt lavere, idet renterne fra lånene kan trækkes fra i skat. Disse fradrag kan som nævnt fordeles ud på de enkelte medlemmer, således at hvert medlem kan opgive en ottendedel af de samlede renter på sin selvangivelse.

Madordning koster 1.250 kr. om måneden.